Реклама

Реклама

Методична робота

 

 

           Методична робота в дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОН України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи.

 

            Методична робота здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу. Одним із основних напрямків освітнього процесу в нашому закладі є фізичне виховання дітей. Воно спрямоване на формування здоров'язберігаючої компетенції, підвищення опорності захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасного формування у дітей важливих рухових умінь та навичок, розвитку фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості і фізичної культури взагалі.

    

Організація начально-виховного процесу в дитячому садку здійснюється згідно з:

  Законом України " Про освіту ";

  Законом України " Про дошкільну освіту";

  Міжнародною конвенцією про права дитини;

  Базовим компонентом дошкільної освіти;

  Програмою виховання і навчання дітей "Дитина".

Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період

оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і

погоджується з відділом освіти Бориспільської РДА. 

План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період погоджується з санітарно-епідеміологічною службою . 

У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей. Навчально-виховний процес у дошкільному

закладі здійснюється за програмою , затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Велика увага надається педколективом питанням освіти і навчання дітей старшого дошкільного віку, підготовки до навчання у

навчальної школі. Стан оволодіння дітьми знань знаходиться постійно  у полі зору батьків та вчителів майбутніх школярів.