Реклама

Реклама

Педради

 

   

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПЕДАДОГІЧНУ РАДУ

дошкільного навчального закладузагального розвтку (ясла –садок) «Берізка» с. Гора

 

    1. Загальні положення

    1.1. Педагогічна рада — постійно діючий колегіальний орган управління   дошкільного навчального закладу «Берізка» С.Гора

    1.2. У своїй діяльності Педагогічна рада керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про               дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно-правовими документами, Статутом ДНЗ «Берізка» с. Гора, цим   Положенням

    2. Основні завдання Педагогічної ради

    2.1. Педагогічна рада  ДНЗ «Берізка»

     ·      оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід виконання програм розвитку, виховання та навчання дітей по кожній віковій групі;

     ·      розглядає питання удосконалення організації освітнього процесу в ДНЗ та ухвалює відповідні рішення;

     ·      визначає план роботи   ДНЗ та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

     ·      обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду в освітній процес;

     ·      аналізує здійснення експериментальної та інноваційної діяльності у    ДНЗ «Берізка»;

     ·      визначає шляхи співпраці  ДНЗ з сім’єю;

     ·      розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників  ДНЗ;

     ·      заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

     ·      затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

     ·      ухвалює рішення з питань професійної діяльності педагогічних працівників.

    3. Структура та організація діяльності Педагогічної ради

    3.1. До складу Педагогічної ради входять:завідуюча ДНЗ, методист ДНЗ, вихователі .

   3.2. На засідання Педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання Педагогічної ради, мають право дорадчого голосу

     3.3. Головою Педагогічної ради є завідуюча ДНЗ

     Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

     3.4. Робота Педагогічної ради планується відповідно до плану роботи  ДНЗна рік..

     3.5. Кількість засідань Педагогічної ради становить  три - чотири рази на рік.

     3.6. Рішення Педагогічної ради ухвалюються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

     4. Права Педагогічної ради

     4.1. Педагогічна рада має право;  

     ·      створювати тимчасові творчі групи для розроблення рекомендацій щодо окремих напрямів освітньої роботи Гірського  ДНЗ;

     ·      ухвалювати остаточні рішення щодо спірних питань, які належать до компетенції Педагогічної ради.


 

  Педагогічна рада  №1

«Підготовка до нового навчального року»

1.    Виконання рішень попередньої педагогічної ради (завідуюча)

2.    Обговорення та затвердження річного плану роботи закладу на 2014/2015 навчальний рік (завідуюча)

3.    Підсумки літнього оздоровчого періоду (завідуюча, медсестра)

4.    Стан  готовності закладу до навчального року

5.    Про виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) (вихователь-методист)

6.    Про забезпечення виконання вимог інструктивно-методичного листа  МОН молодь спорту України  від 27.06.20124р. № 1/9-341 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»(вихователь-методист)

7.    Вибір програми, за якою працюватимуть педагоги ДНЗ у 2014/2015 навчальному році (завідуюча)

8.    Про стан охоплення дітей старшого дошкільного віку суспільним дошкільним вихованням (завідуюча)

 

 

 

 

 

  Педагогічної рада № 2

 «Створення  безпечних  умов для всебічного розвитку особистості дитини, формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.»

1.     Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.     Створення безпечного розвивального простору у дошкільному закладі. (доповідь)

3.     Виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях.(З досвіду роботи, вихователі)

4.     Охорона життя і збереження здоров’я на заняттях з фізичного розвитку.

5.     Стан роботи з формування компетенції з питань безпеки у дошкільників. (Довідка тем. перевірки)

 

 

 

 

Провести засідання педагогічної ради № 3

«Формування громадянської компетентності дошкільника згідно морально- етичних норм та патріотичних цінностей»

1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

1.    Актуальність патріотичного виховання (Доповідь)

2.    Завдання та принципи патріотичного виховання.

3.    Можливості та особливості патріотичного виховання дошкільників.

4.    Використання українознавства та етнопедагогіки у національному вихованні дошкільників

5.    Вплив казки на формування особистості дитини:моральний аспект.6. Підсумки тематичної перевірки «Формування громадянської компетентності дошкільника згідно морально- етичних норм та патріотичних цінностей.» (довідка)

 

Педагогічної  ради  № 4

«Підготовка до літнього оздоровчого періоду»

 

1.     Виконання рішень попередньої педради

2.     Результати діяльності педагогічного колективу з реалізації вимог нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, та програми «Дитина» (методист ДНЗ)

3.     Пріоритетні напрями роботи в наступному навчальному році  (завідуюча ДНЗ Н.М.Коваль)

4.     Діагностика психологічної готовності дітей до школи. (Психолог ДНЗ)

5.     Комплекс медико-педагогічних умов для організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей влітку.